วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่เล่าขานมาแต่สมัยอยุธยา

ข่าวสาร หรือ พูดคุยเรื่องทั่วไปในแวดวงจักรยาน

วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่เล่าขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย สมพิศ » 15 พ.ค. 2013, 00:48

โบสถ์วัดเพลงร้าง.jpg


วัดเพลง (นนทบุรี)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสามัญ โบราณสถานวัดเพลงร้าง
ที่ตั้ง ริมคลองวัดสัก ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี
พระประธาน หลวงพ่อโต (ด้านในโบสถ์)
ความพิเศษ พระอุโบสถโบราณหลังใหญ่


โบราณสถานวัดเพลง เป็นวัดร้างอันตั้งอยู่ริมคลองวัดสักใหญ่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นวัดร้างตั้งทิ้งอยู่กลางสวนผลไม้ มีโบสถ์ขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูน มีลวดลายปูนปั้นตกแต่งอย่างสวยงาม บ้างก็หลุดร่วงหักพังตามสภาพ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมผนังพระอุโบสถอยู่หนาแน่น แต่วัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยอยุธยาที่น่าสนใจในจังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมาดั้งเดิม

วัดเพลงร้างนั้นเดิมมีชื่อว่า วัดทองเพลงหรือวัดเพรง สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2200 ถึงปี 2233 ประมาณสมัยสมเด็จพระณารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในแถบนั้น เคยได้ยินคนแก่เล่าต่อกันมาว่า วัดทองเพลงต้มเหล้ากินเอง หนึ่งปีรับกฐินสองไตร เดิมแต่วัดนี้ได้ความว่า วัดทองเพลงเป็นวัดหลวง มีความสำคัญในแถบนี้มาก ในหนึ่งปีทางกรุงศรีอยุธยา หรือคนเมืองนนทบุรีในสมัยนั้นเรียกว่า เมืองบนนั้นได้จัดส่งขบวนกฐินทางเรือชลมารค มาติดต่อทางวัดถึงปีละ 2 ชุด นับเป็นวัดที่มีคุณสมบัติพิเศษมาก ซึ่งจัดตามประเพณีทางพุทธศาสนา ปีหนึ่งวัดแต่ละวัด จะได้รับกฐินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต่อมาเมื่อเกิดศึกสงครมไทยกับพม่าเสียครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ( เดือน 10 พ.ศ. 2310) มังมหานรธาแม่ทัพพม่านำทัพขึ้นย้อนมาจากทางใต้ขึ้นมาตามลำน้ำและได้ตั้งค่ายตามริมสองฝั่งแม่นำเจ้าพระยา ชาวบ้านในพื้นที่นี้เกิดความกลัวจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ในวัดนี้ออกจากวัดไป ส่วนคนอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณแถบนี้ก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อรบกับพม่าบ้าง บ้างก็ทิ้งบ้านเรือนพาครอบครัวหนีไป ทางวัดก็ขาดการเอาใจใส่จากชาวบาง ต่อมาไม่นานวัดก็ถูกทิ้งร้าง จึงได้เป็นวัดร้างมาจนถึงปัจจุบัน และในนิราศสุพรรณ นายมี ได้พรรณาเมื่อมาถึงบาง บริเวณหน้าวัด แห่งนี้ว่ามาถึงหน้าวัดเพลงวังเวงจิต นั่งพินิจศาลาที่อาศัย มีตะพานลูกกรงลงบันได จึงจำได้แน่จิตไม่ผิดเพี้ยน แต่ก่อนพระวัดนี้ท่านดีมาก ชื่อขรัวนาคช่างฉลาดข้างวาดเขียน มีคนจำแบบอย่างมาวางเรียน จนช่างเขียนประเดี๋ยวนี้ก็ดีจริง ทุกวันนี้ฝีมือเขาลือมาก แต่ฝีปากอับชื่อไม่ลือถึง ไม่มีใครยอยกเหมือนตกบึง ต้องนอนขึงคิดอ่านสงสารตัว ฯ นั้นแต่เดิมมาที่นี่คงเคยเป็นที่พำนักของเจ้าขรัวนาค แห่งวัดทองเพลง ซึ่งมีชื่อเสียงในการเขียนจิตรกรรมภาพฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์หลวงพ่อโต.jpg


สิ่งสำคัญและวัตถุโบราณภายในวัด

พระอุโบสถเป็นพระอุโบสถหลังใหญ่มาก ขนาด 6 ห้อง ตรงมุมย่อมุมไม้สิบสองแบบเสา มีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าที่มีลายปูนปั้นรูปลายกนกงดงาม ที่ด้านบนซุ้มประตูด้านในมีลักษณะแบ่งเป็น 2 ตอน คานไม้ปิดทองรูปกนกเปลวเพลิง ส่วนซุ้มประตูด้านในมีลายกนกรูปเทพนมสวยงามทีเดียว แต่ทั้งหมดลบเลือนมากแล้วหน้าบันของโบสถ์หลังนี้มีลายปูนปั้นเช่นกันแต่ถูกรากไม้หุ้มรัดจนเต็ม ด้านล่างของพระอุโบสถนั้นมีเศษกระเบื้องดินเผาถมจนสามารถเดินเข้าออกทางหน้าต่างได้ภายในมีภาพเขียนสีเป็นรูปใบไม้ร่วงบนพื้นสีแดง แต่ลบเลือนมากแล้ว สภาพพระอุโบสถโดยรวมชำรุดมากแล้ว เหลือเพียงฝาผนังทั้งสี่ด้านไม่มีหลังคา บานประตูหน้าต่างมีต้นไทรปกคลุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รากไทรได้ยึดฝาผนังไว้ไม่ให้พังลงมามองดูคล้ายปราสาทของขอม
หลวงพ่อโตเป็นพระโบราณสร้างจากหินทรายแดงข้างใน หุ้มปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 3ใน 4 ของความกว้างพระอุโบสถ พระพุทธลักษณะของพระพักตร์ พระโอษฐ์ และพระเกศ เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง แต่เดิมที่เป็นวัดทองเพลงนั้นปิดทองไว้อย่างสวยงามตลอดทั้งองค์ แต่เนื่องจากเป็นวัดร้างจึงถูกลอกเอาไปโดยถูกไฟสุม (แต่ในปัจจุบันได้ทำการลงรักปิดทองขึ้นมาใหม่) ที่ฐานของพระหลวงพ่อโตนี้เป็นลายปูนปั้นรูปสิงห์ขาโหย่งแต่ถูกกระเทาะผุพังไปบ้าง ด้านหน้านั้นมีพระปูนปั้นสาวก 2 องค์ จะเป็นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ หันหน้าเข้าหาพระประธาน เนื่องจากวัดนี้สร้างขึ้นโดยมีพระประธานและพระสาวก ซึ่งแตกต่างกับธรรมเนียมสมัยอยุธยาที่นิยมสร้างพระหมู่ หลวงพ่อโตนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในชุมชน ในระหว่างพรรษาของทุกปีทางวัดแก้วฟ้า (ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน) ได้จัดพระสงฆ์ สามเณร ไปจุดธูปเทียนพรรษาบูชาอยู่เสมอ

ใบเสมาใบเสมาวัดเพลงนีมีขนาดใหญ่ ทำด้วยหินทรายแดง ตั้งอยู่ตามมุมพระอุโบสถ เหลือเพียงแท่นฐานตั้งอยู่บนฐานขาสิงห์โหย่ง 4 ฐาน ตามประวัติเมื่อฐานของใบเสมาผุพังตามกาลเวลาเพราะก่ออิฐถือปูน ใบเสมาจึงทลายลงมากองกันอยู่ ชาวบ้านจึงขนย้ายมาอยู่ที่วัดสักใหญ่ (ซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้เคียงกัน) แต่เมื่อขนมาถึงจะทำการยกขึ้นประดิษฐานจะตั้งรายรอบพระอุโบสถหลังใหม่นั้น ยกขึ้นไม่ได้เนื่องจากมีน้ำหนักมากจึงกองกันอยู่กับพื้นที่พระอุโบสถวัดสักใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้ ใบเสมาบางอันยังมีสภาพสมบูรณ์เป็นรูปลายเครือเถา เห็นลวดลายชัดเจนและอีกหลายอันแตกออกเป็นชิ้น

ซุ้มหอระฆังเป็นู้มหอระฆังเล็กๆ ก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่ทางขวาของพระอุโบสถ หอระฆังนี้มีรูปแบบศิลปกรรม ด้านล่างเป็นซุ้มแบบอารคโค้งมีลายปูนปั้น (สร้างตามแบบนิยมสมัยอยุธยาตอนกลาง) ด้านบนชัน2มีเสาสี่เสามีบันไดขึ้นไปด้วย แต่เดิมมาผู้เฒ่าในแถบนั้นเล่ามาว่ามีบันไดทางขึ้น และมียอดด้วย ปัจจุบันหักพังลงมาหมดแล้ว


ข้อมูล จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย สมพิศ » 15 พ.ค. 2013, 00:51


ตำแหน่ง วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย

พิกัด 13°48'53.60"N 100°28'0.97"E หรือ 13.814889, 100.466936

วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย.gifเส้นทางจาก ถนนจรัญสนิทวงศ์ (สะพานพระราม ๗)

รายละเอียดเส้นทาง :arrow: โปรดคลิกที่นี่


แสดงแผนที่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ - วัดเพลง(ร้าง) บางกรวย แบบเต็มจอ
:idea: เอาเม้าส์วางบนแผนที่แล้วเลื่อนดูได้ตามใจชอบ ย่อ/ขยาย วิวแบบแผนที่ ดาวเทียม ภูมิประเทศ หรือ Earth ก็ได้ครับ


Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย สมพิศ » 15 พ.ค. 2013, 00:56


สถานที่แห่งนี้ พวกเราชาวจักรยานเคยปั่นไปเที่ยวและเคยพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวหลายครั้งแล้ว

IMG_0005.jpg

IMG_0008.jpg

IMG_0009.jpg

IMG_0007.jpg
แนบไฟล์
SAM_3929_resize.jpg
26841-10.jpg
26841-27.jpg

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย สมพิศ » 15 พ.ค. 2013, 01:02


มีเว็บไซต์หลายแห่งที่แนะนำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว


วัดร้างกลางสวนรูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพวัดเพลง ตำนานที่สัมผัสได้จากยุคกรุงศรีอยุธยา..


รูปภาพ

รูปภาพ


Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย thor » 15 พ.ค. 2013, 08:41

:o :shock: :!: อ้าว..หมดกัน :( :?
"Tail wind to you."
ปั่นไปตามใจสองเรา(มวกเหล็ก) viewtopic.php?f=116&t=116097
ปั่นตามใจสองเรา ล่องใต้ viewtopic.php?f=56&t=273645
ปั่นตามใจสองเรา ลำปาง viewtopic.php?f=56&t=337277

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย top_krup » 15 พ.ค. 2013, 09:48

ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีกับการบูรณะครั้งนี้ :D

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย pookhem » 15 พ.ค. 2013, 11:33

:twisted: เคยไปครั้งนึง กับ ดาฮอนคลับ ถ้าปรับปรุงแบบนี้ ดูแลรักษา ให้ไม่ชำรุดทรุดโทรมไปน่าจะดีกว่า

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย maesaa hawaii » 15 พ.ค. 2013, 12:04

พอบูรณะเสร็จก็จะไม่ร้าง แล้วก็จะเหมือนวัดโบราณวัดอื่นๆ น่าเสียดายที่ไม่เคยได้เห็นตอนก่อนบูรณะ :D
I am balancing
Careful and steady
And reveling in energy that everyone's emitting~

สำหรับสาระ และความสนุก https://www.facebook.com/BikeEyeView
Wepsite : http://www.Bikeeyeview.com
LineID: maesaahawaii

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย GoPee » 15 พ.ค. 2013, 15:27

น่าอนุรักษ์ไว้มากกว่า เสียดายอย่างแรง ไม่ได้เห็นอีกแล้วครับ
GoPee-โกปี๊-กระแฟโบราณชนิดหนึ่ง
http://jbcolorlab.webiz.co.th/
http://beemyshop.webiz.co.th/

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย kaiyang2029 » 15 พ.ค. 2013, 16:12

น่าจะสร้างใหม่ไปเลยแล้วเก็บของเดิมไว้...
STRIDA2WORK

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่กล่าวขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย เอก » 15 พ.ค. 2013, 19:05

พวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เห็นตอนก่อนซ่อม
ถ้าซ่อมเสร็จแล้วคงต้องขี่จักรยานไปดูความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
Bike for relax ,comfortable ,take it easy ,happy in one's mind ,to be healthy,to be well, to be all right.

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่เล่าขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย roychob » 16 พ.ค. 2013, 09:40

(คำบอกเล่าจากเจ้าของวัดที่ผมไปคุยมา)
วัดนี้เป็นวัดส่วนบุคคล ตกทอดมารุ่นที่ 3แล้ว
เจ้าของวิ่งติดต่อกับทางราชการมาตลอดเพื่อขอให้ทางราชการมาบูรณะ
แต่วิ่งไม่ถูกที่ถูกทาง เสียเวลาไปนาน
พื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานศิลปากรสุพรรณบุรี
ตอนนี้เข้ามาบูรณะให้โดยความดูแลของหน่วยงานฯ
เจ้าของยืนยันที่จะรักษาต่อไป
โดยตั้งใจว่า จะทำเป็นที่บำเพ็ญศีลแก่ประชาชนั่วไป
“ความจริงใจพบเจอได้ แต่เรียกหาไม่ได้
สหายคบหาได้ แต่เหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้ ”
•••ร้อยโฉบ•••

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่เล่าขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย IDragon » 16 พ.ค. 2013, 16:47

ถ้าบูรณะโดยที่ไม่โดนรื้อเลยก็นับว่ายังดีกว่าที่วัดชัยพฤกษ์บางขุนนนท์ครับ ที่นั่นโบสถ์เก่าสภาพเดียวกันโดนรื้อไปหมดเลยทั้งหลัง เท่ากับสร้างใหม่ทั้งหมดเลย โดยกรมศิลป์ด้วย ... :cry:
NTCXO (NonTouring CycloCross Only!)

Re: วัดเพลง (ร้าง) บางกรวย นนทบุรี ..... ตำนานที่เล่าขานมาแต่สมัยอยุธยา

โพสต์ โดย สมพิศ » 16 พ.ค. 2013, 17:30


ครับ คุณร้อยโฉบเท่าที่รู้มาจากปากคนดูแลวัดนะครับ (บ้านอยู่ในบริเวณวัด) .....

วัดเพลง (ร้าง) นี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมการศาสนา โดยคนดูแลทำสัญญาเช่าพื้นที่ล้อมรอบวัดเก็บเกี่ยวผลอาสินมาแต่บรรพบุรุษ

หลักฐานปรากฏตามป้ายครับ ..... ว่าง ๆ จะไปเก็บรูปเพิ่มเติมอีก วันนี้ก็เฉียด ๆ มาแต่ไม่ได้แวะ


รูปภาพ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 7 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน