งานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5 » อาทิตย์ 24 พ.ย. 2019 จังหวัดอุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

งานปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5

โพสต์ โดย iampinyo » 25 ก.ย. 2019, 16:04

ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5 (ปั่นไปด้วยใจ ที่แบ่งปัน)
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562

ณ บริเวณสวนน้าเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีหลักการและเหตุผล
ชมรมจักรยานอุทัยธานี และชาวจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการปั่นชมเมืองพระชนกจักรีอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีจานวนนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จะเป็นการจัดในครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ปั่นไปด้วยใจ ที่แบ่งปัน” การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี นอกจากนี้กิจกรรมปั่นจักรยานยังได้ช่วยเหลือชุมชน แบ่งปัน สู่สังคม โดยทางชมรมจักรยานอุทัยธานี จะนาเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลอุทัยธานีทางด้านเครื่องมือแพทย์อีกด้วย


วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย โดยใช้จักรยาน
5.2 เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อนาเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลอุทัยธานีทางด้านเครื่องมือแพทย์
5.4 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดอุทัยธานี
5.5 เพื่อสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความสามัคคี ในองค์กร กลุ่มชุมชน สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ


เป้าหมาย
นักกีฬาปั่นจักรยาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2,000 คน


กำหนดการจัดกิจกรรม ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่ 23 พย. 2562

14.00-19.00 น. เปิดรับลงทะเบียน ณ.บึงพระชนกฯ

วันอาทิตย์ที่ 24 พย. 2562

05.30 - 07.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อปั่นจักรยาน และนักปั่นรับประทานอาหารเช้า

07.45 น. นักปั่น สาย A และ สาย B ร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท

- ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

- นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานฯ

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ

08.00 น ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านฯ เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน

- ปล่อยตัวนักปั่น สาย A ระยะทาง 100 กม.

- ปล่อยตัวนักปั่น สาย B ระยะทาง 50 กม. ตามลาดับ

11.00 น. นักปั่นเข้าเส้นชัยรับเหรียญที่ระลึก

12.00 น. นักปั่นรับประทานอาหารมื้อเที่ยง

13.00 น. นักปั่นเดินทางกลับภูมิลาเนา โดยสวัสดิภาพ
แบนเนอร์งานปั่น5.jpg
เสื้องานปั่น5.jpg
เหรียญงานปั่น5.jpg

https://www.facebook.com/uthaithanicycl ... 4847/?t=16
https://www.facebook.com/uthaithanicycl ... 7503/?t=12

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 15 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน