ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

บอร์ดสำหรับ นักปั่นทัวร์ริ่ง นักปั่นระยะทางไกล พูดคุยเรื่องอุปกรณ์ เทคนิตการปั่น ที่พัก หรือการกินอยู่

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 10:40

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-165.jpg
rM080301-166.jpg
rM080301-167.jpg
rM080301-168.jpg
rM080301-169.jpg
rM080301-170.jpg
rM080301-175.jpg
rM080301-176.jpg
rM080301-177.jpg
rM080301-178.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 11:32

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-179.jpg
rM080301-181.jpg
rM080301-182.jpg
rM080301-183.jpg
rM080301-184.jpg
rM080301-185.jpg
rM080301-186.jpg
rM080301-202.jpg
rM080301-205.jpg
rM080301-206.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 11:42

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-207.jpg
rM080301-208.jpg


วัดกุโสดอ ที่พระเจ้ามินดงให้สังคายนาพระไตรปิฏก แกะสลักไว้บนแผ่นหินอ่อน
Kuthodaw Pagoda https://goo.gl/maps/JRYgHBkesMp
rM080301-211.jpg
rM080301-212.jpg
rM080301-214.jpg
rM080301-217.jpg
rM080301-218.jpg
rM080301-219.jpg
rM080301-220.jpg
rM080301-221.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 11:48

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-222.jpg
rM080301-224.jpg
rM080301-225.jpg
rM080301-226.jpg
rM080301-227.jpg
rM080301-231.jpg
rM080301-233.jpg
M080301-234.JPG
M080301-236.JPG
M080301-241.JPG
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 11:51

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-242.jpg
rM080301-243.jpg
rM080301-246.jpg
rM080301-247.jpg
rM080301-248.jpg
rM080301-249.jpg
rM080301-250.jpg
rM080301-251.jpg
rM080301-252.jpg
rM080301-253.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 11:56

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-254.jpg
rM080301-255.jpg
rM080301-256.jpg
rM080301-257.jpg
rM080301-259.jpg
rM080301-260.jpg
rM080301-261.jpg
rM080301-262.jpg
rM080301-263.jpg
rM080301-264.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:05

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
rM080301-265.jpg
ไกด์สาวสวยชาวไทใหญ่
rM080301-269.jpg
rM080301-272.jpg
rM080301-273.jpg

rM080301-274.jpg
rM080301-275.jpg

พระราชวังไม้สักแกะสลักที่พระเจ้ามินดงให้ย้ายออกมาจากพระราชวังมัณฑะเลย์ก็เลยรอดจากระเบิดสมัยสงครามโลก
Shwenandaw Kyaung https://goo.gl/maps/JZeZSBb89Um
rM080301-276.jpg
rM080301-277.jpg
rM080301-278.jpg
rM080301-279.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:10

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักแกะสลักที่พระเจ้ามินดงให้ย้ายออกมาจากพระราชวังมัณฑะเลย์ก็เลยรอดจากระเบิดสมัยสงครามโลก
Shwenandaw Kyaung https://goo.gl/maps/JZeZSBb89Um
rM080301-280.jpg
rM080301-281.jpg
rM080301-283.jpg
rM080301-284.jpg
rM080301-285.jpg
rM080301-286.jpg
rM080301-287.jpg
rM080301-288.jpg
rM080301-289.jpg
rM080301-290.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:12

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
Shwenandaw Kyaung https://goo.gl/maps/JZeZSBb89Um
รู้สึกฝีมือถ่ายภาพยังอยู่ในขั้นย่ำแย่มากๆ
rM080301-291.jpg
rM080301-292.jpg
rM080301-293.jpg
rM080301-294.jpg
rM080301-295.jpg
rM080301-296.jpg
rM080301-297.jpg
rM080301-298.jpg
rM080301-299.jpg
rM080301-300.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:15

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
Shwenandaw Kyaung https://goo.gl/maps/JZeZSBb89Um
rM080301-301.jpg
rM080301-302.jpg
rM080301-303.jpg
rM080301-304.jpg
rM080301-305.jpg
rM080301-306.jpg
rM080301-307.jpg
rM080301-308.jpg
rM080301-309.jpg
rM080301-310.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:19

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
Shwenandaw Kyaung https://goo.gl/maps/JZeZSBb89Um
แต่ฝีมือแกะสลักไม้ชาวพม่านี่สุดยอดเลยนะ ในขณะที่แถบกัมพูชาก็เก่งในการแกะสลักหิน
rM080301-311.jpg
rM080301-313.jpg
rM080301-314.jpg
rM080301-315.jpg
rM080301-316.jpg


แล้วก็เดินต่อมาชมวัดอตุมาชิ
Atumashi Kyaung https://goo.gl/maps/h88cSkRiWDC2
rM080301-319.jpg
rM080301-324.jpg
rM080301-325.jpg
rM080301-326.jpg
rM080301-327.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:22

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
Atumashi Kyaung https://goo.gl/maps/h88cSkRiWDC2
rM080301-330.jpg
rM080301-333.jpg
rM080301-334.jpg
rM080301-335.jpg
rM080301-336.jpg
rM080301-337.jpg
rM080301-338.jpg
rM080301-339.jpg
rM080301-340.jpg
rM080301-343.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:27

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
Atumashi Kyaung https://goo.gl/maps/h88cSkRiWDC2
rM080301-344.jpg
rM080301-345.jpg
rM080301-346.jpg
rM080301-347.jpg
rM080301-350.jpg
ดอกไม้บนโต๊ะอาหารในร้านอาหารไทยข้างกำแพงพระราชวังมัณฑะเลย์
rM080301-351.jpg
rM080301-352.jpg
rM080301-353.jpg
rM080301-354.jpg
rM080301-355.jpg
ทานอาหารเสร็จออกมาเดินย่อยหน้าร้านก็เจอขบวนรถแห่งานปอยส่างลอง บวชลูกแก้วระหว่างปิดเรียนฤดูร้อน
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:30

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
ขบวนแห่ลูกแก้ว ปอยส่างลอง
rM080301-356.jpg
rM080301-357.jpg
rM080301-358.jpg
rM080301-359.jpg
rM080301-360.jpg
rM080301-361.jpg
rM080301-362.jpg
rM080301-363.jpg
rM080301-364.jpg
rM080301-365.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : พม่าคลุกฝุ่น

โพสต์ โดย Chawish » 04 มิ.ย. 2016, 12:33

Day 4 : วันที่ 1 มีนาคม 2551 มัณฑะเลย์
ขบวนแห่ลูกแก้ว
rM080301-366.jpg
rM080301-369.jpg
rM080301-370.jpg
rM080301-371.jpg
แล้วก็ไปแวะชมตลาดเมืองมัณฑะเลย์
rM080301-373.jpg
แผ่นหินสำหรับฝนเปลือกไม้ทานาคา
rM080301-375.jpg
ท่อนไม้ทานาคา สาวพม่าใช้ฝนเปลือกไม้ออกมาเป็นแป้งประทินผิวหน้าและผิวกาย
rM080301-378.jpg
rM080301-379.jpg
rM080301-380.jpg
rM080301-381.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 8 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน