ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

บอร์ดสำหรับ นักปั่นทัวร์ริ่ง นักปั่นระยะทางไกล พูดคุยเรื่องอุปกรณ์ เทคนิตการปั่น ที่พัก หรือการกินอยู่

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:33

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงพ่อพระใส (https://goo.gl/maps/x9wGUEs6Bhq)
160205NongKhai133r.jpg
160205NongKhai134r.jpg
160205NongKhai135r.jpg

160205NongKhai136r.jpg


11:00น. เดินริมโขงชมพญานาคคู่ริมโขง (พิกัด GPS : 17.887664, 102.752809)
160205NongKhai138r.jpg
160205NongKhai139r.jpg
160205NongKhai140r.jpg
160205NongKhai141r.jpg
160205NongKhai142r.jpg
160205NongKhai143r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:38

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย พญานาคคู่ริมโขง (พิกัด GPS : 17.887664, 102.752809)

160205NongKhai144r.jpg
160205NongKhai145r.jpg
160205NongKhai146r.jpg
160205NongKhai147r.jpg


ชมศาลเจ้าที่อยู่ตรงข้ามกับพญานาคคู่ริมโขง (พิกัด GPS : 17.887347, 102.753136) https://goo.gl/maps/WCX9EUoUJ292
160205NongKhai148r.jpg
160205NongKhai149r.jpg
160205NongKhai150r.jpg
160205NongKhai151r.jpg
160205NongKhai152r.jpg
160205NongKhai153r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:40

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย

ชมศาลเจ้าที่อยู่ตรงข้ามกับพญานาคคู่ริมโขง (พิกัด GPS : 17.887347, 102.753136) https://goo.gl/maps/WCX9EUoUJ292

160205NongKhai154r.jpg
160205NongKhai155r.jpg
160205NongKhai156r.jpg
160205NongKhai157r.jpg
160205NongKhai158r.jpg
160205NongKhai160r.jpg
160205NongKhai161r.jpg
160205NongKhai162r.jpg
160205NongKhai163r.jpg
160205NongKhai164r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:42

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย พญานาคคู่ริมโขง (พิกัด GPS : 17.887664, 102.752809) https://goo.gl/maps/bcz4bvhM4QA2
160205NongKhai165r.jpg

160205NongKhai166r.jpg
160205NongKhai167r.jpg
160205NongKhai168r.jpg
160205NongKhai169r.jpg
160205NongKhai170r.jpg
160205NongKhai171r.jpg
160205NongKhai172r.jpg
160205NongKhai173r.jpg
160205NongKhai174r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:44

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย พญานาคคู่ริมโขง (พิกัด GPS : 17.887664, 102.752809) https://goo.gl/maps/bcz4bvhM4QA2
160205NongKhai175r.jpg
160205NongKhai176r.jpg
160205NongKhai177r.jpg
160205NongKhai178r.jpg
160205NongKhai179r.jpg
160205NongKhai180r.jpg
160205NongKhai181r.jpg
160205NongKhai182r.jpg
160205NongKhai183r.jpg
160205NongKhai184r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:46

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย Indochina Market ตลาดอินโดจีน https://goo.gl/maps/sg2EqNabauJ2
160205NongKhai185r.jpg
160205NongKhai186r.jpg
160205NongKhai187r.jpg

160205NongKhai188r.jpg
160205NongKhai189r.jpg
160205NongKhai190r.jpg
160205NongKhai191r.jpg
160205NongKhai192r.jpg
160205NongKhai193r.jpg
160205NongKhai194r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:48

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย Indochina Market ตลาดอินโดจีน https://goo.gl/maps/sg2EqNabauJ2
160205NongKhai195r.jpg
160205NongKhai196r.jpg
160205NongKhai197r.jpg
160205NongKhai198r.jpg
160205NongKhai199r.jpg
160205NongKhai200r.jpg
160205NongKhai201r.jpg

13:00น. เดินตลาดท่าเสด็จ ดื่มกาแฟร้อนดานัง 55 บาท 2 แก้ว 110 บาท ต่อด้วยส้มตำถาดราชวงศ์เหงียน 200 บาท ตามด้วยชาร้อน 50 บาท รวม 360 บาท ที่ร้านกาเฟเวียด Cà phê Việt (ตลาดท่าเสด็จ) (https://goo.gl/maps/MD1XJnnyfYx)
160205NongKhai202r.jpg
160205NongKhai203r.jpg
160205NongKhai204r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:51

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย Indochina Market ตลาดอินโดจีน https://goo.gl/maps/sg2EqNabauJ2

160205NongKhai205r.jpg
กาแฟร้อนดานัง 55 บาท 2 แก้ว 110 บาท
160205NongKhai206r.jpg
160205NongKhai207r.jpg
ส้มตำถาดราชวงศ์เหงียน 200 บาท
160205NongKhai208r.jpg
160205NongKhai209r.jpg
160205NongKhai210r.jpg
160205NongKhai211r.jpg
160205NongKhai212r.jpg
160205NongKhai213r.jpg
160205NongKhai214r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:53

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย Indochina Market ตลาดอินโดจีน https://goo.gl/maps/sg2EqNabauJ2

16:00น. ซื้อเข็มทิศทหาร 2 อัน 300 บาท พี่วีซื้อไม้เท้าเดินป่ามีไฟ LED 200 บาท เกือบซื้อไฟคาดหัวมีไฟหลังด้วยอยู่นาน 4 ชั่วโมง ราคา 500 บาท แต่ลองใส่ดูหนักหัวไปหน่อย
160205NongKhai215r.jpg
160205NongKhai216r.jpg
160205NongKhai217r.jpg
160205NongKhai218r.jpg
160205NongKhai219r.jpg
160205NongKhai220r.jpg
160205NongKhai221r.jpg

16:30น. เดินกลับที่พักนอน
160205NongKhai222r.jpg
160205NongKhai223r.jpg
160205NongKhai224r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:55

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย

ระหว่างเดินกลับสวัสดีเกสต์เฮ้าส์
160205NongKhai225r.jpg
160205NongKhai226r.jpg
160205NongKhai227r.jpg
160205NongKhai228r.jpg
160205NongKhai229r.jpg
160205NongKhai230r.jpg

19:00น. ออกเดินเล่นริมโขง
160205NongKhai231r.jpg
160205NongKhai232r.jpg

20:00น. นั่งริมโขงดื่มน้ำส้มคั้น 60 บาท 3 แก้ว และขนมปังปิ้ง 10 บาท 2 คู่ รวม 200 บาท
160205NongKhai233r.jpg
160205NongKhai234r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 01:57

Day 11 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

หนองคาย กฏของแรงดึงดูด

20:30น. เดินผ่านร้านหอยนางรมทอดดูน่าทานเหลือบมองพี่วีพยักหน้าตกลง สั่งหอยนางรมทอดและน้ำส้มกันคนละชุด เป็นเงิน 200 บาท อร่อยมากๆ ปรากฏว่าเจ้าของร้านคือพี่จองชัย ฉายาเสี่ยวภูธร มีกลุ่มนักปั่นจักรยานนั่งสังสรรค์กันอยู่ เลยได้รู้จักเพื่อนเพิ่ม
160205NongKhai235r.jpg
160205NongKhai236r.jpg
160205NongKhai237r.jpg
160205NongKhai238r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 03:05

Day 12 : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

หนองคาย-ปากคาด : ระยะทาง 94.90 กม.
ที่พัก : โรงแรมโขงค้ำคูณ (https://goo.gl/maps/WxbP3bRNSaw) ห้องติดแม่น้ำโขง 750 บาท รวมอาหารเช้า

ตื่นแต่เช้าหยิบถุงกาแฟสดดอยอินทนนท์ที่เพิ่งซื้อมาจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ เดินลงมากับพี่วีใช้ถ้วยชงกาแฟสไตล์เวียดนามที่พี่วีเพิ่งซื้อมา 2 ชุดเมื่อวานนี้ กะจะเอาไปใช้โชว์ฝรั่งนักเดินทางที่มาพักที่บ้านสวนของแกที่เขากะช่องเมืองตรัง นั่งกันไม่ทันไร พี่เจ้าของเกสต์เฮ้าส์เปิดประตูออกมาจากห้องนอนแก แล้วก็เดินกระย่องกระแย่งมานั่งชวนชาวิชคุยอีกแล้ว แหมแกหูดีจริงๆ คุยกันยาวเกือบชั่วโมงอีกแล้วครับ

แล้วแกก็ขอตัวเดินไปซื้อของในตลาดโพธิ์ชัย ชาวิชกับพี่วีค่อยได้เล่นชงกาแฟดริปเวียดนามกันต่อ พี่วีบ่นนิดหน่อยว่า เมื่อวานคุยตั้งนาน ไม่ยักจะชวนดื่มกาแฟด้วย ปล่อยให้เราฟังเขาโม้จนคอแห้ง วันนี้ต้องนั่งฟังอีกแล้ว ชาวิชกับพี่วีมัวโอ้เอ้ดื่มกาแฟเล่นไวไฟไป เผลอแป๊บเดียว พี่เจ้าของเดินกลับมาจากตลาด ในมือหิ้วของพะรุงพะรัง เดินตรงมาหาชาวิช แล้วก็นั่งลง เรียกเด็กไปแกะถุงโจ๊กร้อน 3ถุง ใส่ชามมา แกใจดีซื้อโจ๊กแล้วรีบกลับมาเผื่อให้เราทานด้วย พี่วีอ้าปากตาค้าง คาดไม่ถึงจริงๆ ว่าจะมีบุญได้ทานโจ๊กจากพี่เจ้าของ

ทานเสร็จก็ต้องรีบขอตัวไปซื้อถ้วยกาแฟสแตนเลส 2 ชั้นเก็บความร้อนได้ 1ชุดมี 2ใบ ชุดละ 380บาท ราคาถูกกว่าที่ขายในลาซาด้ามากๆ ถ้าจไม่ผิดน่าจะ 500 บาทต่อแก้ว แล้วก็ส่งพัสดุไปรษณีย์ให้พี่สุณี ที่กระบี่เลย

160206PakKhat001r.jpg
160206PakKhat002r.jpg
160206PakKhat003r.jpg


ส่งเสร็จก็เดินกลับ ระหว่างทางเดินขายหมูยอกันเยอะ เลยชวนพี่วีแวะทานมื้อเช้าแบบง่ายๆกันเลย ในร้านที่แวะซื้อลูกเกด 4 กล่อง 100 บาท ชอกโกแลต 2 กล่อง 110 บาท ตามด้วยทานหมูยอ 50 บาท ข้าวเหนียว แจ่วบอง กาแฟเนส 13 บาท ขนมครก 20 บาท
160206PakKhat004r.jpg

160206PakKhat005r.jpg
160206PakKhat006r.jpg
160206PakKhat007r.jpg


ชาวิชชวนพี่วีปั่นเลาะโขงฝั่งไทยต่อกะจะไปให้ถึงอุบุล แต่แรกพี่วีแกจะกลับเลย ฟังคารมชาวิชไปก็เปลี่ยนใจปั่นต่อไปแค่นครพนมพอ กลางปีที่แล้วเราก็มาจบทริปเวียดนามที่นครพนมแล้วชาวิชปั่นเดี่ยวไปต่อเองจนจบที่อุบล ชาวิชก็ตกลง ยังดีได้ปั่นอีกหน่อย

11:00น. เช็คเอ้าท์ จ่ายห้องพัก 250 บาท คืนที่ 2 เก็บสัมภาระเสร็จออกปั่นต่อ มานึกได้ว่าลืมผงกาแฟสดดอยอินนนท์ไว้ เพิ่งเปิดชงแค่ 4 แก้วเองเสียดายจัง อุตส่าห์ซื้อจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ เมื่อตอนเช้าอีกวันที่ปากคาด

11:30น. ปั่นไปร้านขายยาหน้าตลาดโพธิ์ชัย ร่ำลาพี่กวางก่อนออกเดินทางกันต่อ
160206PakKhat008r.jpg
160206PakKhat009r.jpg
160206PakKhat010r.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย Chawish เมื่อ 18 มิ.ย. 2016, 03:22, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 03:16

Day 12 : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

160206PakKhat011r.jpg
160206PakKhat012r.jpg
160206PakKhat013r.jpg
160206PakKhat014r.jpg
160206PakKhat015r.jpg


แวะพักศาลาริมทาง วันนี้ลมแรงน้องๆทริปที่เกาะไต้หวัน ปั่นสวนลมตลอดเลย
160206PakKhat016r.jpg


ถึงโพนพิสัย ชาวิชพาพี่วีโอ้เอ้เลี้ยวเข้าซอยกะจะเลาะริมน้ำโขงสักหน่อย ทางตัน แต่เจอร้านกาแฟน่านั่งก็แวะอุดหนุนหน่อย
160206PakKhat017r.jpg


ตำแหน่งพิกัด Cafe'de nine โดยประมาณนะ 18.034751, 103.081799 (https://goo.gl/maps/1xtBckSNWLM2)
160206PakKhat018r.jpg
ทานไอศกรีมแตงโม 109 บาท ข้าวเหนียวมะม่วง 60 บาท น้ำดื่ม 20 บาท รวม 189 บาท รูปถ่ายรายละเอียดในมือถือโดนไวรัสใส่ระหัสเลยไม่มีมาประกอบให้ดูว่าหน้าตาบิงซู ไอศรีมแตงโม จะดูน่าทานขนาดไหน

ชาวิชกับพี่วีเพิ่งรู้จัก บิงซู ก็ที่ร้านนี้เอง ไปดูภาพในลิ้งค์นี้ล่ะกันนะ http://pantip.com/topic/33780263
Melon Bingsu น้ำแข็งใสสไตล์เกาหลี ของหวานยอดฮิต

160206PakKhat019r.jpg
160206PakKhat020r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 03:38

Day 12 : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

160206PakKhat021r.jpg
160206PakKhat022r.jpg
160206PakKhat023r.jpg
160206PakKhat024r.jpg
160206PakKhat025r.jpg
160206PakKhat026r.jpg
160206PakKhat027r.jpg
160206PakKhat028r.jpg
160206PakKhat029r.jpg
160206PakKhat030r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775

Re: ปั่นตามใจไปกับชาวิช : กระซิบรัก น่าน...ไง หลวงพระบาง สบายดี...

โพสต์ โดย Chawish » 18 มิ.ย. 2016, 03:40

Day 12 : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อ...

โพนพิสัย
160206PakKhat031r.jpg
160206PakKhat032r.jpg
160206PakKhat033r.jpg
160206PakKhat034r.jpg
160206PakKhat035r.jpg
160206PakKhat036r.jpg
160206PakKhat037r.jpg
160206PakKhat038r.jpg
160206PakKhat039r.jpg
160206PakKhat040r.jpg
https://www.facebook.com/chawish.nawattranakul
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=587&t=1514775


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 9 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน