DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

คำถามพูดคุยเกี่ยวกับจักรยานเสือภูเขาหรืออุปกรณ์ต่างๆ

Moderator: seven@klein, Cycling B®y, เสือ Spectrum, tntm, seven@klein, Cycling B®y, เสือ Spectrum, tntm

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 13:45

_D3_4218-.jpg


จากนั้นร้อยซี่ลวดปีกขวานอก 7 เส้นที่เหลือให้ครบ 8 ตามวงสีแดงในรูป

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 13:52

_D3_4219-.jpg


จากนั้นร้อยซี่ลวดปีกขวาใน 8 ซี่ (วงสีน้ำเงิน) ให้ขัดกันกับซี่ลวดปีกขวานอกตามแพทเทิ้นเดิม (ไขว่ 3)

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 13:55

_D3_4225-+.jpg


รูปล้อหน้าที่ขึ้นซี่ลวดเสร็จแล้ว (ถ่ายจากด้านขวา)

_D4_4199.jpg


รูปล้อหน้าที่ขึ้นซี่ลวดเสร็จแล้ว (ถ่ายจากด้านซ้าย-ด้านดีส)

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 15:43

_D3_4207-.jpg


ล้อหน้าจะใช้การขึ้นซี่แบบสมมาตร กล่าวคือ ซี่ปีกในทั้งซ้ายขวาจะขี้ไปในทิศทางเดียวกันชี้ไปข้างหลังเมือล้อหมุนไปข้างหน้า ส่วนซี่ปีกนอกทั้งซ้ายขวาจะขี้ไปในทิศทางเดียวกันชี้ไปข้างหน้าเมือล้อหมุนไปข้างหน้า

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 16:21

_D3_4226.jpg


ล้อหลังที่สาธิตการสานซี่ลวดจะมีอุปกรณ์ดังนี้
1.ดุมหลัง XT 8000
2.ซี่ลวดยาว 261 ม.ม. จำนวน 16 ซี่
3.ซีลวดยาว 263 ม.ม. จำนวน 16 ซี่
4.ขอบล้อ Mavic 717 disc แบบ 32 รู

_D3_4229.jpg

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 16:27

left-out.jpg


ดุมหลังปีกซ้ายนอก(ด้านดีส)มีรูปแบบการร้อยซี่เหมือนดุมหน้าปีกซ้ายนอก

left--in.jpg


ดุมหลังปีกซ้ายใน(ด้านดีส)มีรูปแบบการร้อยซี่เหมือนดุมหน้าปีกซ้ายใน

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 16:36

_D3_4230.jpg

_D3_4231.jpg


ปีกดุมหลังซ้าย จะต้องใช้ซี่ยาวกว่า ปีกซ้าย ในตัวอย่างนี้ใช้ซี่ 263 ม.ม. ขึ้นที่ปีกดุมหลังด้านซ้าย โดยร้อยซี่ปีกซ้ายในกับรูข้างจุ๊บเติมลมตามรูป

_D3_4232.jpg
_D3_4233.jpg
_D3_4234.jpg


วงตำแหน่งโลโก้ของดุมให้ตรงกับรูจุ๊บเติมลม

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 16:46

_D3_4235.jpg


จากนั้นใช้ลวด 263 ม.ม. ร้อยดุมที่ปีกซ้ายในที่ดุมให้ร้อยรูเว้นรู ส่วนที่ขอบล้อให้ร้อยรูเว้นสามรู จนครบ 8 เส้นตามรูป

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 16:51

_D3_4236.jpg


_D3_4214--.jpg


จากนั้นให้บิดดุมล้อทวนเข็มนาฬิกาเล็กน้อย แล้วใช้ซี่ลวด 263 ม.ม. ร้อยที่ปีกดุมซ้ายนอกไชว่ 3 กับปีกดุมด้านในตามรูป

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 16:55

_D3_4237.jpg


จากนั้นใช้ซี่ลวด 263 ม.ม. อีก 7 เส้นร้อยเข้ากับปีกดุมหลังซ้ายนอก เข้ากับวงล้อ ตามรูป

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 17:25

_D3_4227.jpg


เมื่อเราสานซี่ลวดที่ปีกดุมฝั่งซ้ายด้วยลวดยาว 263 ม.ม. จำนวน 16 เส้นเสร็จแล้ว ก็ให้ทำการสานซี่ลวดฝั่งปีกขวาต่อไป โดยรูปแบบการร้อยซี่ลวดของดุมหลังปีกขวา จะเหมือนกับดุมหลังปีกซ้าย กล่าวคือ

ซี่ลวดซ้ายนอก = ซี่ลวดขวาใน = ชี้ไปข้างหน้าเมื่อล้อหมุนไปข้างหน้า
ซี่ลวดซ้ายใน = ซีลวดขวานอก = ชี้ไปข้างหลังเมื่อล้อหมุนไปข้างหน้า

อันนี้ว่าด้วยเรื่องการจัดตำแหน่งและทิศทางของซี่ลวดทั้งสองปี และ ทั้งสองข้างน่ะครับ

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 17:40

_D3_4238.jpg


เมื่อรู้แบบแล้วก็ให้ทำการใช้ซี่ลวดความยาว 261 ม.ม. ร้อยปีกขวาใน โดยร้อยตามหลังซี่ปีกซ้ายนอก (สี่น้ำเงิน) โดยซี่ที่ร้อยใหม่ (สีเขียว) จะใช้รูบนปีกหลังด้านขวาที่อยู่เยื้องกับซี่ลวดสีน้ำเงินเล็กน้อย ร้อยลวด 261 ม.ม. ไปเข้าข้างจั๊บเติมลมให้เรียบร้อย

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 17:45

_D3_4241.jpg


จากนั้นใช้ซีลวด 261 ม.ม. อีก 7 เส้นสานร้อยซี่ลวดกับปีกดุมขวาใน โดยที่ดุมร้อยช่องเว้นช่อง ส่วนที่ขอบล้อก็ร้อยช่องเว้น 3 ชอบ ตามวงสีแดงในรูป

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 17:55

_D3_4242.jpg

_D3_4214--.jpg


จากนั้นก็ใช้ซี่ลวดขนาด 261 ม.ม. จำนวน 8 เส้นร้อยรูที่เหลือในดุมล้อของปีกขวานอก แล้วไขว่ 3 กับขอบล้อ ก็เป็นอันเสร็จการสานซี่ลวดล้อหลัง

Re: DIY # 036 สานซี่ลวดขึ้นล้อด้วยตัวเอง (ภาค 2)

โพสต์ โดย ตาโจ » 12 มิ.ย. 2018, 18:05

ทบทวนการจัดซี่ลวดของล้อหลัง

_D3_4227.jpg


ทิศทางของซี่ลวดล้อหลังเมื่อมองจากด้านซ้าย (ด้านดิส) สีแดงแทนซี่ลวดซ้ายปีกนอก สีน้ำเงินแทนซี่ลวดซ้ายปีกใน

rear-disc-side.jpg


ทิศทางของซี่ลวดล้อหลังเมื่อมองจากด้านขวา (ด้านโม่) สีเขียวแทนซี่ลวดขวาปีกนอก สีชมพูแทนซี่ลวดขวาปีกใน

rear-hub-side.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน