ทิปมือใหม่: เรียนรู้การประกอบรถเสือหมอบด้วยตนเอง

ถ้าเป็นรถหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นของเสือหมอบโดยเฉพาะ เชิญเข้าห้องนี้ครับ

Moderator: Cycling B®y, spinbike, velocity

ทิปมือใหม่: เรียนรู้การประกอบรถเสือหมอบด้วยตนเอง

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 18:57

เทคโนโลยีในจักรยาน ถือว่ามีความซับซ้อนน้อยกว่ายานพาหนะอื่นๆมากครับ ซึ่งถ้าเราเข้าใจการทำงานไว้บ้าง มันจะช่วยให้เราเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะออกทริปได้ด้วยตนเองครับ

ลองมาสนุกกับการหัดประกอบจักรยานด้วยตนเองกันครับขอขอบคุณจักรยาน KEMO ประกอบบทความโดย บริษัท Bike and Body จำกัด


IMG_0693.jpg

IMG_0694.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 18:59

กระทู้นี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการประกอบเสือหมอบในเบื้องต้น ให้ได้รู้กันถึงขั้นตอนต่างๆในการประกอบ ว่ากว่าจะมาเป็นจักรยานเสือหมอบหนึ่งคันมีขั้นตอนอะไรบ้าง Step by Step

ซึ่งในช่วงแรกจะพาไปแนะนำอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆของจักรยานเสือหมอบให้รู้จักกันก่อน (ถ้าใครพอทราบบ้างแล้ว ก็ข้ามไปครับ)

1. เฟรม (Frame)หรือ ตัวถัง ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของรถ สำหรับติดส่วนประกอบต่างๆขึ้นเป็นรถ

2. ตะเกียบ (Fork)ทำหน้าที่เป็นตัวยึดล้อหน้าเข้ากับแฮนด์ ติดตั้งสอดเข้ากับท่อคอของเฟรม เพื่อใช้ในการบังคับเลี้ยว

3. ลูกปืนถ้วยคอ (Headset bearing) ทำหน้าที่เป็นรองรับแรงกระแทก และ สร้างความลื่น ในขับขี่และการเลี้ยวโค้ง

4. ชุดล้อ (Wheel set)ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับการเคลื่อนที่ของรถ และ ขับเคลื่อนให้รถเคลื่อนที่ใบข้างหน้า

5. ชุดขาจาน (Crank set) ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับการปั่นและส่งผ่านกำลังไปขับเคลื่อนล้อหลัง

6. โซ่ (Chain) ทำหน้าที่ ส่งผ่านกำลังจากจานหน้าไปยังเฟืองหลัง เพื่อขับเคลื่อนล้อให้หมุน

7. เฟืองหลัง (Cassette) ทำหน้าที่รับแรงขับเคลื่อนจากจานหน้า ที่ส่งผ่านโซ่ มาขับเคลื่อนล้อหลังให้หมุน

8. สับจาน (Front Derailleur) ทำหน้าที่เป็นตัวบังคับโซ่ให้อยู่ตำแหน่งจานหน้าจานใดจานหนึ่ง ตามที่มือเกียร์บังคับ

9. ตีนผี (Rear Derailleur) ทำหน้าที่เป็นตัวบังคับโซ่ให้อยู่ตำแหน่งเฟืองหลังเฟืองใดเฟืองหนึ่ง ตามที่มือเกียร์บังคับ

10. มือเกียร์ (Shifter) ทำหน้าที่เป็นตัวบังคับสับจาน และ ตีนฝี ให้เปลี่ยนตำแหน่งโซ่ตามที่ผู้ใช้ควบคุม

11. มือเบรก (Brake lever) ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมเบรก เพื่อการควบคุมความเร็วรถ ปัจจุบันในเสือหมอบจะมีการติดตั้งมือเกียร์และมือเบรกอยู่ในชิ้นเดียวกัน

12. เบรก (Brake) ทำหน้าที่เป็นตัวสร้างแรงเสียดทานให้เกิดกับล้อมากน้อยตามที่ผู้ขี่ควบคุม เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วของลด

13. หลักอาน (Seat post)ทำหน้าเป็นตัวยืด-หดปรับระดับความสูงระหว่างเบาะกับเฟรม

14. เบาะ (Saddle) ทำหน้าทีเป็นที่รองให้ผู้ขี่นั่ง

15. คอแฮนด์ (Stem) ทำหน้าที่ยึดระหว่างตะเกียบ กับ แฮนด์

16. แฮนด์ (Handle bar) ทำหน้าที่เป็นที่จับบังคับเลี้ยว และ ติดตั้งมือเบรกมือเกียร์

17. บันได (Pedal) ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับเท้าในการปั่นบันได

18. ยาง (Tire) ทำหน้าที่เป็นตัวรองรับแรงกระแทกระหว่างชุดล้อกับพื้นถนน

19. สายเบรก (Brake cable) ทำหน้าที่ส่งผ่านกำลังจากมือเบรก ไปยังเบรก เพื่อสร้างแรงเสียดทานให้เกิดกับล้อ ตามที่ผู้ขี่ควบคุม

20. ปลอกสายเบรก (Brake outer cable) ทำหน้ารั้งสายเบรกให้สามารถส่งผ่านกำลังเบรก จากมือเบรกไปยังเบรกได้

21. สายเกียร์ (Gear cable) ทำหน้าที่ดึงและหย่อน สับจานและตีนผี ให้เปลี่ยนแนวโซ่ ตามการควบคุมของมือเกียร์

22. ปลอกสายเกียร์ (Gear outer cable) ทำหน้าที่รั้งสายเกียร์ ให้สามารถดึงสับจานหรือตีนผี ให้เปลี่ยนแนวโซ่ตามที่ผู้ขี่ควบคุม

23. ผ้าพันแฮนด์ (Bar tape) ทำหน้าที่รองรับการจับแฮนด์ให้นุ่มขึ้น และ สร้างความกระชับในการขับแฮนด์

24. แหวนรองคอแฮนด์ (stem spacer) ทำหน้าที่เป็นตัวหนุนรองให้คอแฮนด์อยู่ตำแหน่งสูงหรือต่ำตามที่ปรับตั้ง

นอกจากนี้จะชิ้นส่วนประกอบเล็กน้อยอื่นๆอีก ในที่นี้จะกล่าวถึงชิ้นส่วนหลักๆก่อน
แนบไฟล์
shimano-ultegra-6800-50-34-11-25-groupset.jpg
SRAM-Force-22-groupset.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:37

หลังจากได้เตรียมชิ้นส่วนและอะไหล่ครบแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการประกอบกัน โดยจะมีขั้นตอนดังนี้
1. ประกอบเฟรมเข้ากับตะเกียบ

ปล
เฟรมรุ่นใช้ถ้วยคอแบบ Integrate แบบซางเทเปอร์ จะมีลำกับการวางชิ้นส่วนจากล่างขึ้นบนตามรูปคือ

ตลับลูกปืนคออันใหญ่--->ตลับลูกปืนคออันเล็ก----->ลิ่มกดซางตะเกียบ----->ฝาปิดด้านบน
แนบไฟล์
001.jpg
001-1.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:38

2. ประกอบชุดลูกปืนถ้วยคอด้านบน

002.jpg

002-3.jpg

002-2.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:41

3. ใส่แหวนรองคอ และ ประกอบคอแฮนด์
แนบไฟล์
003.jpg
IMG_0719.jpg
IMG_0723.jpg


Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:43

5. ประกอบหลักอานเข้ากับเฟรม
แนบไฟล์
005.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย lostdata » 16 มิ.ย. 2015, 19:45

กระทู้ทรงคุณค่าแห่งสามปี

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:45

6. ประกอบมือเบรกมือเกียร์เข้ากับแฮนด์
แนบไฟล์
006.jpg
006-2.jpg
IMG_0751.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:47

7. ประกอบเบรกเข้ากับเฟรม และ ตะเกียบ น็อตยาวเบรกหน้าติดกับตะเกียบ น็อตสั้นเบรกหลังติดกับเฟรม
แนบไฟล์
007-0.jpg
007-1.jpg
007-2.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:51

8. ร้อยประกอบสายสายเกียร์ เชื่อมระหว่างมือเกียร์กลับเฟรม ซึ่งส่วนใหญ่จะตัดปลอกสายเกียร์ยาวเท่ากันยกเว้นเฟรมบางรุ่น
แนบไฟล์
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 19:56

9. ติดตั้งตีนผีเข้ากับด๊อบเอ้าท์

3.jpg

2.jpg

1.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 20:01

10. ติดตั้งชุดลูกปืนกะโหลกเข้ากับเฟรม

ปล

เฟรมรุ่นนี้ใช้ท่อกระโหลกแบบ BB386 ซึ่งเป็น BB 30 รุ่นใหม่ที่มีความกว้างของท่อกระโหลกยาวกว่า BB 30 รุ่นเก่า ดังนั้นจึงสามารถนำมาใส่กับขาจาน Shimano แกน 24 มม ด้วยชุุดลูกปืนลดขนาดแปลงจาก BB386 เป็น BB24
แนบไฟล์
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 20:09

11. ติดตั้งขาจานเข้ากับเฟรม
แนบไฟล์
011-1.jpg
011-2.jpg
IMG_0812.jpg
IMG_0814.jpg
011-4.jpg

Re: ขั้นตอนจักรยานเสือหมอบเบื้องต้น

โพสต์ โดย ตาโจ » 16 มิ.ย. 2015, 20:11

12. ติดตั้งสับจานเข้ากับหูยึดสับจาน
แนบไฟล์
1.jpg
012.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 16 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน