เปิดตัวหนังสือนิทาน EEC

ห้องนี้เทียบได้กับ "ห้องนั่งเล่น" ในกระดานเดิมนะครับ

เปิดตัวหนังสือนิทาน EEC

โพสต์ โดย Nongnamchok » 18 ธ.ค. 2017, 11:53

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร พร้อมคณะทำงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor (EEC) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนิทาน EEC ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 กรุงเทพฯ ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “สร้างเด็กเรียนรู้ EEC ให้เด็กไทย โดยใช้นิทานเป็นสื่อ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.เพ็ชร ชินบุตร ที่ปรึกษาโครงการผลิตสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ Hello Kids และคุณรัตนา คชนาท นักวาดภาพประกอบหนังสือนิทาน EEC

ดร.เพ็ชร ชินบุตร ที่ปรึกษาโครงการผลิตสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ว่า “โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูปฐมวัย โดยทำในรูปแบบของหนังสือนิทานนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้เด็กเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากและไกลตัวเด็กๆ แต่เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจเพราะพวกเขาจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในอนาคต
และการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ง่ายสำหรับเด็กๆ เด็กปฐมวัย และเด็กที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาก็คือการเลือกใช้หนังสือนิทาน มีทั้งภาพสวยๆ ภาษาที่เข้าใจง่าย นำมาร้อยเรียงเป็นคำคล้องจอง และทำให้เกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนโยบายรักการอ่านให้เด็กไทยอีกด้วย

คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวถึงเนื้อหาในหนังสือนิทานชุด อี อี ซี นี้ มีประเด็นอะไรบ้าง และใช้หลักอย่างไรในการสื่อสารถึงเด็ก ๆ ได้อย่างน่าสนใจว่า..
เนื้อหาในหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก ชุด อี อี ซี มี 4 เล่ม แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ ปฐมวัย 2 เล่ม ประถมต้น และประถมปลาย ระดับละ 1 เล่ม เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่ม นำเสนอถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น และวิถีใหม่ ๆ ที่ประชาชนคนไทยจะได้เห็นใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ที่ถูกจัดให้เป็น “เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ทั้งในเชิงการสร้าง การเชื่อมต่อ การเชื่อมโยง การปรับปรุง และการปรับเปลี่ยน ที่จะกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ทั้งในพื้นที่ และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เนื้อหาที่ต้องนำเสนอ เป็นเรื่องของความจริง และ ความฝัน ที่มีความเป็นวิชาการกำกับ จึงมีคำเรียกแบบ “ชื่อเฉพาะ” อยู่มาก เป็นภาษาที่แข็งไม่สามารถใช้คำอื่นมาแทนให้ดูอ่อนโยนและสนุกสนานได้ จึงเป็นความยากในการสื่อสารให้คนอ่าน โดยเฉพาะเด็ก ๆ สนุก และน่าสนใจ ซึ่งเรื่องนี้ ก็ต้องมาลองอ่านดูว่า ตุ๊บปองจะใช้ชั้นเชิงทางภาษา เขียนเป็นกลอนโบราณได้อย่างไร ให้คงความสนุกสนาน คงภาษาที่สะบัดสะบิ้งพริ้งพรายในสไตล์ตุ๊บปองเอาไว้ หากใครได้อ่าน รับประกันว่าหลายคนจะชอบหนังสือ “นิทานคำกลอน” ชุดนี้

ด้าน คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ Hello Kids กล่าวถึงกระบวนการร้อยเรียง เรียบเรียง นิทานทั้ง 4 เล่ม เป็นมาอย่างไร…
นิทานทั้งสี่เล่มย่อยเนื้อหาและกลั่นกรองข้อมูลอีอีซีที่เป็นภาษาวิชาการให้มาเป็นภาษา เนื้อหา สำหรับเด็กในรูปแบบสารคดี ที่ตั้งใจให้ใกล้เคียงกับคำว่าสาระบันเทิง เพราะมีการเลือกใช้คำ ข้อมูลสำคัญที่เหมาะสมกับระดับการอ่านและการเรียนรู้ตามวัยของเด็กทั้งสองช่วงชั้น คือ ปฐมวัย และ ประถมศึกษา อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความสนุกสนานของเด็กเมื่ออ่านด้วย
โดยให้ตุ๊บปองเป็นผู้ถ่ายทอดภาษา เพราะเป็นนักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ที่ใช้เป็นสำนวนภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ใช้ภาษาเสียง มีอารมณ์ร่วม มีเสียงวรรณยุกต์เหมือนเป็นเสียงดนตรี เมื่อรวมกับภาพประกอบแล้ว จึงเป็นหนังสือสำหรับเด็กที่สวยงาม สมบูรณ์ ทั้งเรื่องและภาพ

ปิดท้ายด้วย คุณรัตนา คชนาท นักวาดภาพประกอบหนังสือนิทาน EEC กล่าวถึงจุดสำคัญในการวาดภาพประกอบนิทานชุดนี้ คืออะไร...
จุดสำคัญในการวาดภาพประกอบนิทานชุดนี้คือ ทำภาพให้สื่อสารเนื้อความที่พี่ปองต้องการบอกกับผู้อ่าน ซึ่งในแต่ละเล่มก็จะมีใจความสำคัญต่างกันไป นักวาดภาพประกอบของแต่ละเล่มก็จะเน้นให้ภาพช่วยเล่าเรื่อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขตอีอีซี แน่นอนว่าผู้วาดก็ต้องทำการบ้านในเบื้องต้น คือศึกษาว่าอีอีซีคืออะไร ก่อนจะลงมือวาดภาพ
ในส่วนของเล่ม "ไปเที่ยว อีอีซี กันนะ" จะเน้นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงคุยกันในทีมว่าควรจะใช้ภาพสถานที่จริง และใส่ตัวละครตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง เข้าไป บางภาพที่หาซื้อภาพไม่ได้ก็จะวาดโดยอิงสถานที่จริง ความยากคือการทำให้ตัวละครเข้าไปอยู่ในภาพจริงอย่างกลมกลืนมากที่สุดค่ะ

หนังสือนิทาน EEC จัดทำขึ้นเพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้เด็ก อันเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่จะช่วยสร้างศักยภาพให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ภายหลังจากการจัดทำหนังสือซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้แล้ว ยังมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ พร้อมรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------

ติดตามความเคลื่อนไหว กิจกรรมดีๆ ได้ที่ www.eeco.or.th
แนบไฟล์
ss20171212_142956_resized.jpg
ss20171212_153033_resized.jpg
ss20171212_153831_resized.jpg

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน